Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
El món roma. Fem mosaic        

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnat de cicle mitjà i superior d'educació primària i ESO.

Organitza

Arqueolític

Lloc on es realitza

A l'escola.

Eixos transversals del currículum

L'educació per l'apreciació i la conservació del patrimoni Educació per la interculturalitat Educació a favor del medi ambient

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea de ciències socials. Medi natural. Actituds, valors i normes.

Objectius

. Aproximar-se a la vida en època romana.
. Conèixer les construccions romanes.
. Aprendre a "llegir" els mosaics.

Descripció

Un arqueòleg explicarà a l'alumnat com era la vida a les ciutats i viles romanes. Després, cada participant reproduirà un mosaic utilitzant tècniques i dissenys del món antic.

Durada: 2 h

mosaic

Materials

Reproduccions i material gràfic de suport. Audiovisual sobre el món romà i el municipi d'Ègara.


 
Promoció Educativa
Tel. 93 780 35 11
E-mail: promocio.educativa@terrassa.cat

Inscripció: www.terrassa.cat/educacio
Entitat: Servei d'Educació
Adreça: La Rasa, 24
Preu: 68,50 €

Col·laboren: El Servei d'Educació subvenciona el 50% a les escoles de la ciutat. El preu real és de 137 euros.


< Tornar enrera