Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Visitem l'Ajuntament        

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnat de 3r d'educació primària i d'educació especial.

Organitza

Servei d'Educació

Lloc on es realitza

A l'Ajuntament de Terrassa.

Eixos transversals del currículum

L'educació per l'apreciació i la conservació del patrimoni Educació per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones Educació per la Ciutadania

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea de coneixement del medi social i cultural. Història de l'art, institucions polítiques i de govern de la ciutat.

Objectius

. Conèixer la seu de la institució de govern municipal.
. Facilitar material didàctic de suport que permeti al professorat i a l'alumnat conèixer la institució.
. Desenvolupar la consciència de pertànyer a una comunitat.
. Descriure l'organització i funcionament de l'Ajuntament.
. Conèixer els mecanismes de presa de decisions que afecten a tots els ciutadans i ciutadanes.

Descripció

Visita guiada a través de la qual l'alumnat coneixerà les característiques de l'actual edifici de l' Ajuntament com el balcó, les banderes, l'escut, el rellotge...en contraposició a l'antic edicifi que ocupava també al Raval.
Camí a la Sala de Plens gaudirà amb la visió dels magnífics vitrals que hi ha a l'escala i al sostre i dels bocins d'història de la ciutat que ens expliquen. Tot seguit, passarà a la Sala de Plens on s'explicarà que és i que es fa en aquesta solemme sala, quines persones hi assisteixen, on se seuen i perquè, quines funcions exerceixen i com s'aproven les diferents propostes.

A la Sala de Plens els rebrà un membre de l'equip de govern amb qui podran dialogar i fer-se una fotografia amb el grup classe.

Calendari: dimecres i dijous a les 9.30 h

Ajuntament

Materials

Per l'alumnat: dossier didàctic "Què en saps del teu Ajuntament?"


 
Promoció Eductiva
Tel. 93 780 35 11
E-mail: promocio.educativa@terrassa.cat

Inscripció: www.terrassa.cat/educacio
Entitat: Servei d'Educació
Adreça: La Rasa, 24
Preu: Gratuït


< Tornar enrera