Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Pla de Formació de Zona        
Activitat renovada Activitat pels mestres

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Professorat d'educació infantil, primària i secundària.

Organitza

CRP Vallès Occidental II

Lloc on es realitza

A diferents centres educatius.

Eixos transversals del currículum

Relacions amb les disciplines del currículum

-

Objectius

. Fomentar la formació contínua del professorat.
. Assolir una educació per a tothom en el marc de l'escola inclusiva.
. Atorgar eines per actualitzar les metodologies i la gestió de l'aula segons model competencial d'ensenyament-aprenentatge.

Descripció

El PFZ organitza un seguit d'activitats de formació permanent adreçades al professorat: cursos, seminaris, grups de treball, formació en el centre, conferències i trobades pedagògiques. Les temàtiques són diverses: les bases psicopedagògiques de l'acció educativa, la didàctica de les diferents àrees, l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació, etc.

El PFZ abasta la zona d'influència del CRP: Terrassa, Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.

Una comissió del PFZ, presidida per una inspectora i formada per representants del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa, de les entitats organitzadores i del professorat, s'encarrega d'elaborar la proposta d'activitats atenent a les demandes del centre. Organitza la seva execució, en fa el seguiment i, finalment, les avalua. El CRP actua com a secretari d'aquesta comissió i fa les funcions de coordinació.

Pla Formacio

Materials

Les activitats de formació del PFZ es presentaran el 6 de setembre al Parc Audiovisual de Catalunya, en el marc de la Jornada d'Inici de Curs.


Calendari

Inscripció: del 12 al 27 de setembre  
Servei Educatiu del Vallès Occidental II (CRP)
Tel. 93 735 30 56
E-mail: crp-terrassa@xtec.cat . www.xtec.cat/crp-terrassa

Inscripció: www.xtec.net https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/
Entitat: Centre de Recursos Pedagògics
Adreça: Alcoi, 57
Preu: Gratuït

Col·laboren: ICE de la UAB, LIC, Servei d'Educació, EAP.


< Tornar enrera