Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Energia solar tèrmica i fotovoltaica        

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnat d'ESO i batxillerat tecnològic.

Organitza

Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-CDEA

Lloc on es realitza

A l'escola.

Eixos transversals del currículum

Educació per la pau i el desenvolupament Educació a favor del medi ambient Educació pel consum responsable

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea de coneixement del medi natural. Instruments de mesura, energia, llum, calor i temperatura,l'ús de recursos, limitacions, energies alternatives i conservació del medi ambient.
Àrea de coneixement del medi social. L'energia i la societat.

Objectius

. Conèixer la problemàtica energètica i l'energia solar tèrmica.
. Conèixer les alternatives de l'electrificació convencional.
. Prendre consciència del gran problema energètic actual i la manera com l'energia solar fotovoltaica pot ajudar a arreglar-lo.

Descripció

Energia solar tèrmica
Es muntaran i posaran en funcionament uns equips solars tèrmics per comprovar com es pot escalfar aigua per a diferents aplicacions amb l'energia del sol.

Energia solar fotovoltaica
Muntatge de quatre maquetes de cases que funcionen únicament amb energia solar fotovoltaica per obtenir l'electricitat. L'alumnat farà la instal.lació elèctrica amb la col.locació dels aparells de consum (llums convencionals, llums de baix consum i timbres), els mòduls fotovoltaics i les bateries per acumular l'energia. Tot seguit es duran a terme les proves amb sol i sense, per veure que l'energia solar, neta i renovable, pot fer funcionar els habitatges.

Calendari: a partir del 2n trimestre.

fem_bon_ambient

Materials

Per l'alumnat: dossier.


 
Begonya Linuesa
Tel. 93 739 70 00 (ext. 4132)
E-mail: begonya.linuesa@terrassa.cat

Inscripció: aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7783
Entitat: Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-CDEA
Adreça: Pantà, 20
Preu: Gratuït


< Tornar enrera