Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Si m'estima... em donarà el seu password        

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnat d'ESO i batxillerat.

Organitza

Servei de Polítiques de Gènere

Lloc on es realitza

A l'escola.

Eixos transversals del currículum

Educació per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones Educació per la tecnologia de la informació Educació per la Ciutadania

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea d'educació en valors social i cívics. Coeducació.

Objectius

. Sensibilitzar envers la problemàtica de les violències de gènere a través de les xarxes socials.
. Promoure les relacions interpersonals sanes i satisfactòries, que situïn l'autoestima, el respecte i l'autonomia com a base d'aquestes relacions.

Descripció

Taller participatiu amb els següents continguts: riscs a internet, les xarxes socials i la telefonia mòbil. Drets i responsabilitats a la xarxa. Fer un bon ús de la xarxa i les noves tecnologies. Causes de la violència estructural i simbòlica vers les dones i a les relacions interpersonals. Desigualtats de gènere. Mites i falses creences associades a la violència de gènere entre joves.
Sexting, sextorsió, grooming i ciberassetjament. Bons usos i referents positius.

Durada: 2 h

A càrrec d': Associació Candela.

Genere


 
Maria Toresano
Tel. 93 739 74 08
E-mail: polgenere@terrassa.cat

Inscripció: Per telèfon o e-mail
Entitat: Servei de Polítiques de Gènere
Adreça: Nou de Sant Pere, 36
Preu: Gratuït
Observacions: mínim 12 alumnes per taller.


< Tornar enrera