Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
La biodiversitat de l'Anella Verda        

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnat de cicle mitjà i superior d'educació primària i ESO.

Organitza

Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-CDEA

Lloc on es realitza

A l'Anella Verda.

Eixos transversals del currículum

L'educació per l'apreciació i la conservació del patrimoni Educació a favor del medi ambient

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea de coneixement del medi natural. Relacions entre éssers vius i medi.
Àrea de coneixement del medi social i cultural.

Objectius

. Conèixer l'Anella Verda i copsar-la com un espai del territori.
. Adonar-se dels valors ecològics, socials i econòmics.
. Practicar el mètode científic i el treball cooperatiu estudiant la biodiversitat.
. Adquirir una actitud crítica i participativa envers la conservació del paisatge.

Descripció

Treball de camp per descobrir el paisatge i la biodiversitat de l'Anella Verda i els factors naturals i humans que l'originen. Visitarem camps, boscos i torrents per estudiar-ne les condicions ambientals i la flora, utilitzant instrumental científic. Podeu preparar la sortida a l'aula amb un PDF que presenta l'Anella Verda i el treball de camp. L'activitat finalitza amb l'elaboració d'un mural que presenta la biodiversitat de l'Anella Verda utilitzant dades i les mostres obtingudes durant el treball de camp.

Calendari: a partir del 2n trimestre.

Anella verda

Materials

Per l'alumnat: quadern de treball de camp i instruments per mesurar variables ambientals i les característiques de la flora.


 
Begonya Linuesa
Tel. 93 739 70 00 (ext. 4132)
E-mail: begonya.linuesa@terrassa.cat

Inscripció: aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7783
Entitat: Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-CDEA
Adreça: Pantà, 20
Preu: Gratuït


< Tornar enrera