Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Terrassa, barri a barri        

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnat de cicle mitjà i superior d'eduació primària.

Organitza

Arxiu Històric de Terrassa
Arqueolític

Lloc on es realitza

Arxiu Històric de Terrassa.

Eixos transversals del currículum

L'educació per l'apreciació i la conservació del patrimoni Educació per la tecnologia de la informació

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea de coneixement del medi social i cultural. La ciutat i la seva història. Patrimoni i símbols d'identitat.
Àrea de Llengua. Expressió oral.

Objectius

. Reconèixer la importància dels documents com a font d'informació.
. Familiaritzar-se amb la consulta bibliogràfica i fer cerques d'informació de manera clara i ordenada.
. Aprendre a contrastar o refutar hipòtesis.
. Conèixer l'evolució històrica de la ciutat i dels seus barris.

Descripció

Visita a les instal.lacions de l'Arxiu per conèixer quines són les seves funcions. El grup, en equips, haurà d'utilitzar el fons documental de l'Arxiu per fer una cerca relacionada amb l'origen, l'evolució i l'ús ideològic dels noms dels barris de Terrassa. L'activitat finalitza amb una exposició conjunta dels resultats de la recerca i el muntatge d'un plafó-resum de l'evolució urbanística i històrica de la ciutat.

Durada: 2 h

Terrassa barri barri

Materials

Documents originals de l'Arxiu (des de l'any 958 al 2013).


 
M. Josep Ariño
Tel. 93 739 70 68
E-mail: arxiu.historic@terrassa.cat

Inscripció: Per telèfon o e-mail
Entitat: Arxiu Històric de Terrassa
Adreça: Baldrich, 268
Preu: 91 €


< Tornar enrera