Guia d'Activitats Educatives. Curs 2019/2020

< Tornar enrera
Per una escola inclusiva        
Activitat nova

Curs 2019/2020

Adreçat a:

Alumnat de primària, ESO i batxillerat.

Organitza

Servei de Ciutadania

Lloc on es realitza

A l'escola.

Eixos transversals del currículum

Educació per la interculturalitat Educació per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones Educació per la pau i el desenvolupament Educació per la Ciutadania

Relacions amb les disciplines del currículum

Àrea d'Educació en valors socials i culturals.

Objectius

. Promoure la perspectiva dels Drets Humans entre l'alumnat com a clau per a una convivència positiva en la diversitat i la no discriminació.
. Identificar situacions de vulneració dels Drets Humans.
. Promoure la implicació personal de l'alumnat en la defensa dels Drets.
. Oferir eines al professorat per incorporar la perspectiva dels Drets Humans de manera transversal a la pràctica docent.

Descripció

Paquet de dos o tres tallers a l'aula per treballar els Drets Humans com a clau per a una convivència pacífica. A banda dels tallers, es demana al professorat la seva implicació i el seu compromís en seguir una línia de treball a l'aula per tal que l'alumnat interioritzi i es consciencïi dels Drets que a totes les persones ens són inherents.

Durada: 1 h

Ciutadania

Materials

Guia de recursos per al professorat.


 
Carmen Lozano
Tel. 93 736 66 99
E-mail: ciutadania@terrassa.cat

Inscripció: A través de telèfon o e-mail.
Entitat: Servei de Ciutadania
Adreça: Cr Montcada, 596
Preu: Gratuït


< Tornar enrera