Guia d'Activitats Educatives. Curs 2018/2019

Ajuda de l'aplicació web de la Guia d'Activitats

Contingut

  1. Primer pas: Identificar-se com a usuari
  2. Elements del menú principal
  3. Apuntar-se a les activitats
    1. Activitats amb inscripció per la web
    2. Activitats sense inscripció per la web
  4. Afegir i Eliminar nivells educatius a les activitats triades
  5. Veure el llistat i l'estat de les Inscripcions
  6. Avaluar una activitat

 

1. Primer pas: Identificar-se com a usuari

Per accedir a totes les funcionalitats de la web cliqueu al botó Identifica't situat al cantó superior dret de la pàgina i del que en veiem una imatge a continuació.

Imatge del botó identificar

Un cop clicat el botó apareix la pàgina on podreu introduïr el vostre codi identificador de centre i la vostra paraula de pas o password

Quadre d'identificació

Si el codi identificador del Centre i el password són correctes, l'aplicació us reconeixerà mostrant el nom del vostre Centre a la part superior dreta de la pàgina.

Des d'aquest moment estareu autoritzats a:

En cas contrari, poseu-vos amb contacte amb el Departament de Planificació Educativa, enviant un missatge de correu a planificacio.educativa@terrassa.org per informar del vostre problema.

També us recordem que un cop hagueu acabat les vostres gestions, heu de clicar el botó "Sortir" situat en la part superior dreta de la web.

Imatge del botó sortir2. Elements del menú principal

Aquest és el menu principal de l'aplicació web de la Guia d'Activitats. A continuació s'expliquen en detall els seus elements

Menú principal superior

Altres elements

Menú desplegable dels cursos3. Com apuntar-se a les activitats

A continuació s'expliquen les diferents maneres d'inscriure's a les activitats llistades a la Guia.

Distinguirem entre:


3.1 Activitats amb inscripció via web

Podrem utilitzar la web per a inscriure'ns en aquelles activitats que:

Veiem un exemple a continuació extret de la secció Índex d'Activitats:

Fragment de l'índex d'Activitats

Passos a seguir: (Aplicables tant per la secció Índex d'Activitats com per la secció Guía d'aplicació)

1. Triar totes les activitats desitjades marcant les seves caselles
2. Localitzar qualsevol Botó "Inscriure's en les Activitats marcades" situats al final de cada categoria
3. Continuar el procés d'Inscripció via web (Es detalla en el punt 4 "Afegir i Eliminar nivells educatius a les activitas triades")

3.2 Activitats sense inscripció via web

Per a les demés activitats (les que NO presentin la icona ni la casella en la columna "Triar") els passos són els seguents:

1. Clicar el títol de l'activitat per accedir a la seva fitxa
2. Realitzar la inscripció amb les dades ressenyades a l'apartat Informació situat al final de la fitxa de l'activitat.4. Afegir i Eliminar nivells educatius a les activitats triades

Un cop triades totes les activitats desitjades i hem clicat al botó "Inscriure's en les Activitats marcades" ens apareix una pantalla similar a la que veiem a continuació:

Finestra on completem la inscripció a les activitats

Podrem afegir més nivells educatius (grups d'alumnes) a una activitat amb el botó AFEGIR.
D'aquesta manera ens sortirà una altra entrada de la mateixa activitat per a poder ser emplenada

Si, en cas contrari, volem eliminar l'activitat o alguna de les seves entrades duplicades, usem el botó ELIMINAR

Un cop introduïdes totes les dades, ja podrem clicar el botó "Fer Inscripció" situat al final de la llista i haurem acabat el procés d'inscripció.

El següent pas serà verificar l'estat de la inscripció en la secció "Inscripcions". Aquest procés es detalla en el següent punt (5. Veure el llistat i l'estat de les inscripcions)5. Veure el llistat i l'estat de les inscripcions

En la secció "Inscripcions" de la web podrem:

A continuació podem veure la pantalla corresponent a la secció "Inscripcions" de la web on podrem veure les funcionalitats que s'acaben de descriure.

Llista de les inscripcions i el seu detall6. Avaluar una activitat

Per avaluar una activitat un cop realitzada aquesta, entrarem a la web i triarem la secció "Inscripcions" i ens apareixerà la pantalla que podem veure en el punt anterior (punt 5).

En aquesta pantalla, localitzarem l'activitat i clicarem el botó "Avaluar activitat". Acte seguit ens apareixerà una pantalla semblant a la següent:

Detall de la pantalla d'avaluació de les activitats

Un cop contestades les preguntes com es consideri convenient, podrem clicar el botó "Enviar avaluació" situat al final de la pàgina.